struna search engine

image shadow

angažman s izražavanjem uvjerenja

PDF ispis
definition
 

angažman koji provode revizori kako bi dali objektivan pregled dokaza radi pružanja neovisnoga vrednovanja predmeta revizije

vrela
context
 
Usluga angažmana s izražavanjem uvjerenja je usluga funkcije interne revizije koja se odnosi na objektivan pregled dokaza u svrhu pružanja neovisnog vrednovanja korporativnog upravljanja, upravljanja rizicima te kontrolnih procesa poduzeća.
vrela
equivalents
 

english: assurance services

note
 
Angažman s izražavanjem uvjerenja jest angažman u kojem praktikant (profesionalni računovođa u javnoj praksi) izražava zaključak oblikovan radi stvaranja većega povjerenja kod namjeravanih korisnika koji nisu odgovorna stranka, a koje se tiče ishoda ocjenjivanja ili mjerenja predmeta ispitivanja primjenom kriterija (Međunarodni okvir za angažmane s izražavanjem uvjerenja, 2010).
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja