struna search engine

image shadow

anatomski biljeg

definition
 

anatomska struktura koja je polazište mjerenja ili pronalaženja drugih anatomskih struktura

equivalents
 

english: anatomical landmark, landmark

classification
 

polje: temeljne medicinske znanosti
grana: anatomija
projekt: Forenzično-kriminalističko nazivlje