struna search engine

image shadow

analiza diskursa

PDF ispis
definition
 

analiza odnosa između komunikacijske prakse i stvaranja sustava značenja ili znanja u određenome kontekstu i njihova utjecaja na društvene zajednice

vrela
synonyms
 

admitted term: diskurzivna analiza

equivalents
 

english: discourse analysis

german: Diskursanalyse

subordinate terms
 
kritička analiza diskursa, povijesna analiza diskursa
note
 
Analiza diskursa je perspektiva istraživanja koja nije ograničena samo na jezičnu analizu teksta, nego se koristi raznovrsnim kvantitativnim i kvalitativnim metodama analize (npr. sadržajnom analizom), ovisno o problemu istraživanja.
classification
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji, Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)