struna search engine

image shadow

analitičko knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine

PDF ispis
definition
 

analitičko knjigovodstvo u koje se sistematizirano prema pojedinoj vrsti imovine evidentiraju detaljne promjene vezane uz dugotrajnu materijalnu imovinu

context
 
Pored knjige inventara o dugotrajnoj materijalnoj imovini postoji i evidencija u tzv. analitičkom knjigovodstvu dugotrajne materijalne imovine. U knjizi inventara evidencija se vodi kronološki po datumu nabave sredstva, a u analitičkoj evidenciji sistematizirano po pojedinoj vrsti imovine.
vrela
synonyms
 

admitted term: analitička evidencija dugotrajne imovine

equivalents
 

english: fixed assets ledger, property, plant and equipment ledger, fixed assets register, non-current assets register

german: Anlagevermögen-Nebenbuch, Anlagenbuchhaltung

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja