struna search engine

image shadow

analitički postupci pri planiranju revizije

PDF ispis
definition
 

analitički postupci kojima revizor upoznaje poslovanje poduzeća i njegove okoline te utvrđuje područje mogućih rizika

context
 
U primjeni analitičkih postupaka pri planiranju revizije uglavnom se razmatraju financijske informacije. Međutim, često puta, a naročito onda kada se analitički postupci primjenjuju u internoj reviziji, korisno je upotrijebiti i čitav niz nefinacijskih informacija kao što su primjerice broj zaposlenih, količina proizvedenih proizvoda i sl.
vrela
equivalents
 

english: analytical procedures in audit planning

classification
 

potpodručje:
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja