struna search engine

image shadow

analitički konto

PDF ispis
definition
 

konto koji služi za detaljnu novčanu i kvalitativnu evidenciju pojedinoga oblika imovine, kapitala, obveza, prihoda i rashoda

vrela
equivalents
 

english: analytic account

note
 
Konta se prema mogućnosti raščlanjivanja prometa i stanja dijele na sintetička i analitička konta. Primjer analitičkoga konta jest analitička evidencija potraživanja od kupaca koja podrazumijeva da se za svakoga kupca otvori poseban analitički konto na kojemu se vode samo podatci i transakcije vezani uz toga kupca (naziv, adresa, OIB, šifra konta, dokument za knjiženje, dospijeće potraživanja, podatci o naplati potraživanja...). Analitička konta služe za sastavljanje analitičkih, detaljnih izvještaja koji su ponajprije usmjereni internim korisnicima.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja