struna search engine

image shadow

analitička elektronska mikroskopija

definition
 

elektronska mikroskopija koja omogućuje istovremeno promatranje povećane slike i određivanje elementnoga sastava uzorka

equivalents
 

english: analytical electron microscopy

abbreviations and acronyms
 

croatian: AEM

english: AEM

classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici