struna search engine

image shadow

amputacija

noun f. sl.
definition
 

odvajanje dijela tijela djelovanjem mehaničke sile

vrela
synonyms
 

admitted term: otkinuće

equivalents
 

english: amputation

latin: amputatio, detractio

classification
 

polje: kliničke medicinske znanosti
grana: sudska medicina
projekt: Forenzično-kriminalističko nazivlje