struna search engine

image shadow

amplitudna modulacija

definition
 

rezultat superpozicije dvaju valova bliskih kružnih frekvencija, pri čemu je frekvencija nastaloga vala aritmetička sredina ulaznih frekvencija, dok se njegova amplituda periodično mijenja, uz znatno nižu frekvenciju

equivalents
 

english: amplitude modulation

abbreviations and acronyms
 

croatian: AM

english: AM

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici