struna search engine

image shadow

amplituda raspršenja

definition
 

amplituda snopa fotona elektromagnetskoga zračenja ili snopa elektrona koji se otklonio od smjera upadnoga snopa kao posljedica međudjelovanja s elektronskim oblacima atoma u uzorku izražena u odnosu na amplitudu upadnog snopa

equivalents
 

english: scattering amplitude

classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici