struna search engine

image shadow

amper

noun m. sl.
definition
 

osnovna jedinica sustava SI za električnu struju

equivalents
 
symbol
 
equation
 
formula
 
note
 
Deklaracijom Opće konferencije za utege i mjere (CGPM), koja je donesena 16. studenog 2018., a primjenjuje se od 20. svibnja 2019., amper se definira tako da se uzme da je fiksna numerička vrijednost elementarnog naboja e jednaka 1,602176634·10−19 kad je izražena u jedinici C koja je jednaka A⋅s, gdje je sekunda definirana s pomoću ΔνCs. Time prestaje vrijesiti definicija iz 1948. godine, kojom je amper bio definiran kao struja koja teče dvama paralelnim, beskonačno dugačkim i ravnim vodičima zanemarivoga presjeka u vakuumu koji su međusobno udaljeni jedan metar, a među vodičima djeluje sila od 2·10-7 N po metru duljine.
classification
 

polje: interdisciplinarne tehničke znanosti
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici