struna search engine

image shadow

amortizirani trošak financijske imovine ili financijske obveze

PDF ispis
definition
 

iznos po kojemu se pri početnome priznavanju mjeri financijska imovina ili financijska obveza umanjen za otplatu glavnice, umanjen ili uvećan za kumulativnu amortizaciju te umanjen za umanjenje vrijednosti ili nemogućnost naplate

vrela
equivalents
 

english: amortised cost of a financial asset or financial liability

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja