struna search engine

image shadow

amfibija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

vozilo prilagođeno za plovidbu i za kretanje kopnom

vrela
equivalents
 

english: amphibian

classification
 

polje: brodogradnja
grana: konstrukcija plovnih i pučinskih objekata
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja