struna search engine

image shadow

aluvijalne naslage

PDF ispis
definition
 

naslage nastale nakupljanjem sedimenata donesenih riječnim tokom

vrela
synonyms
 

admitted term: fluvijalne naslage

equivalents
 

english: aluvial deposits, fluvial deposits

german: Flussesediment

classification
 

polje: građevinarstvo
grana: hidrotehnika
projekt: Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja