struna search engine

image shadow

alkotest

noun m. sl.
definition
 

utvrđivanje koncentracije alkohola u izdahnutome zraku

vrela
equivalents
 

english: breath alcohol test

classification
 

polje: kemija
projekt: Forenzično-kriminalističko nazivlje