struna search engine

image shadow

alkoholemija

noun f. sl.
definition
 

koncentracija alkohola u krvi

vrela
equivalents
 

english: alcoholemy

classification
 

polje: kemija
grana: analitička kemija
projekt: Forenzično-kriminalističko nazivlje