struna search engine

image shadow

algebra

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

grana matematike koja se bavi algebarskim strukturama

equivalents
 

english: algebra

russian: алгебра

subordinate terms
 
komutativna algebra, linearna algebra
note
 
Naziv algebra katkad se upotrebljava kao skraćeni oblik za algebarsku strukturu opće vrste, odnosno uže za neasocijativnu algebru ili još uže za asocijativnu algebru.
classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi