struna search engine

image shadow

algebarska višestrukost

PDF ispis
definition
 

matematička apstrakcija skupa rješenja sustava algebarskih jednadžba

synonyms
 

admitted term: algebarska mnogostrukost

equivalents
 

english: algebraic variety

subordinate terms
 
afina višestrukost, algebarska krivulja, projektivna višestrukost
classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi