struna search engine

image shadow

algebarska struktura

PDF ispis
definition
 

skup $A$ u kombinaciji sa zadanim skupom funkcija iz Kartezijeva umnoška $A^n$ u $A$ koje nazivamo $n$-arnim operacijama na $A$ i moguće su za razne $n$

equivalents
 

english: algebraic structure

russian: алгебраическая структура

subordinate terms
 
monoid, prsten
classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi