struna search engine

image shadow

algebarska operacija

definition
 

aritmetička operacija kada se primjenjuje na algebarskim izrazima

equivalents
 

english: algebraic operation

classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi