struna search engine

image shadow

algebarska funkcija

definition
 

funkcija koja zadovoljava algebarsku jednadžbu čiji su koeficijenti u obliku polinoma

equivalents
 

english: algebraic function

formula
 
note
 
Pojam algebarske funkcije analogan je pojmu algebarskoga broja. U pravilu se misli na realnu ili kompleksnu funkciju jedne varijable. Ako su koeficijenti algebarske jednadžbe polinomi više varijabla, onda je riječ o algebarskim funkcijama više varijabla i ti se pojmovi prirodno definiraju u jeziku algebarske geometrije.
classification
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi