struna search engine

image shadow

akvedukt

noun m. sl.
definition
 

građevina za provođenje vode od viših položaja nalazišta vode prema nižim područjima, iznad prirodnih ili umjetnih prepreka

vrela
synonyms
 

admitted term: provodnik vode, vodovodni most

equivalents
 

english: aqueduct

german: Akvädukt

classification
 

polje: građevinarstvo
grana: nosive konstrukcije
projekt: Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja