struna search engine

image shadow

akvatični korov

PDF ispis
definition
 

biljka koja je nepoželjna u vodenim sustavima

vrela
synonyms
 

admitted term: hidrofiti

equivalents
 

english: aquatic weed

german: Wasserunkraut

latin: Hydrophyton

french: mauvaise herbe aquatique

attachment
 
akvatični korov
classification
 

polje: poljoprivreda (agronomija)
grana: fitomedicina
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fitomedicini