struna search engine

image shadow

akvaplaniranje

noun n. sl.
definition
 

odvajanje gume od kolnika pri kretanju vozila po vlažnoj podlozi

vrela
synonyms
 

admitted term: hidroplaniranje

equivalents
 

english: aquaplanning

german: Aquaplaning, Wasserglätte

classification
 

polje: građevinarstvo
grana: prometnice
projekt: Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja