struna search engine

image shadow

akumulirani gubitci od umanjenja

PDF ispis
definition
 

ukupan iznos gubitaka od umanjenja iskazanih u razdobljima u kojima knjigovodstvena vrijednost imovine premašuje nadoknadivu vrijednost imovine

synonyms
 

admitted term: akumulirani gubici od umanjenja

equivalents
 

english: accumulated impairment loss

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja