struna search engine

image shadow

akumulirana amortizacija

PDF ispis
definition
 

ukupan iznos umanjenja knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne nematerijalne ili materijalne imovine zbog njihova postupna trošenja u određenome razdoblju vijeka upotrebe

synonyms
 

admitted term: ispravak vrijednosti

equivalents
 

english: accumulated depreciation, accumulated amortization

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja