struna search engine

image shadow

aktuarski dobitci i gubitci

PDF ispis
definition
 

dio ostale sveobuhvatne dobiti koji proizlazi iz povećanja ili smanjenja sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja zbog promjena aktuarskih pretpostavki i usklađenja na temelju iskustva

vrela
context
 
Uzroci aktuarskih dobitaka i gubitaka uključuju, na primjer: (a) neočekivano visoke ili niske stope fluktuacije zaposlenika, prijevremenog umirovljenja ili smrtnosti, povećanja plaća, primanja ili troškova zdravstvene zaštite; (b) učinke promjene pretpostavki koje se odnose na opcije isplate primanja; (c) učinke promjena procijenjene buduće stope fluktuacije zaposlenika, prijevremenog umirovljenja ili smrtnosti ili povećanja plaća, primanja ili troškova zdravstvene zaštite; i (d) učinke promjena diskontne stope.
vrela
synonyms
 

admitted term: aktuarski dobitci i gubitci po planovima definiranih primanja

equivalents
 

english: actuarial gains and losses

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja