struna search engine

image shadow

aktivnost

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

brzina kojom se pri raspadu radioaktivne tvari smanjuje broj jezgara u uzorku

equivalents
 

english: activity

french: activité

symbol
 
equation
 
note
 
Aktivnost je razmjerna broju preostalih jezgara u uzorku.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici