struna search engine

image shadow

aktivno štapno sidro

PDF ispis
definition
 

štapno sidro s pomoću kojega se unosi početna sila u konstrukciju koja se podupire neovisno o pomaku između konstrukcije i tla

synonyms
 

admitted term: prednapeto štapno sidro

equivalents
 

english: prestressed rock bolt, active rock bolt

attachment
 
aktivno štapno sidro
classification
 

polje: građevinarstvo
grana: geotehnika
projekt: Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja