struna search engine

image shadow

aktivno-pasivni konto

PDF ispis
definition
 

konto aktive koji u određenim slučajevima privremeno poprima obilježja konta pasive

vrela
equivalents
 

english: active-passive account, asset-liabilities and owners equity account

note
 
Konta se prema položaju salda dijele na aktivna, pasivna, aktivno-pasivna i pasivno-aktivna konta. Primjer aktivno-pasivnoga konta jest konto potraživanja od kupaca.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja