struna search engine

image shadow

aktivacijska prepreka

PDF ispis
definition
 

visina potencijalne prepreke koja razdvaja dva minimuma potencijalne energije fizičkoga sustava

synonyms
 

admitted term: aktivacijska barijera

equivalents
 

english: activation barrier

classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici