struna search engine

image shadow

aksion

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

hipotetska čestica povezana s narušenjem CP-simetrije za koju se smatra da bi mogla biti jedan od sastojaka tamne tvari

equivalents
 

english: axion

french: axion

note
 
Modeli predviđaju aksion kao neutralnu česticu veoma male mase koja iznimno slabo međudjeluje s običnom tvari.
classification
 

polje: fizika
grana: fizika elementarnih čestica i polja
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici