struna search engine

image shadow

aksiomatska teorija skupova

PDF ispis
definition
 

teorija skupova zasnovana na sustavu aksioma

equivalents
 

english: axiomatic set theory

classification
 

polje: matematika
grana: matematička logika i računarstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi