struna search engine

image shadow

aksiom o usporednicama

definition
 

aksiom euklidske geometrije prema kojemu točkom izvan pravca prolazi točno jedan pravac usporedan s tim pravcem

synonyms
 

admitted term: aksiom o paralelama, Euklidov peti aksiom, Euklidov peti postulat

equivalents
 

english: parallel postulate, parallel axiom, Euclid's fifth postulate

note
 
Smatra se da su točka i pravci u zadanoj ravnini. Euklid je sličnu tvrdnju nazvao postulatom, ali kod nas se uobičajio naziv aksiom.
classification
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi