struna search engine

image shadow

aksiom izbora

definition
 

aksiom teorije skupova prema kojemu za svaki skup nepraznih skupova postoji skup koji sa svakim od njih ima točno po jedan zajednički element

equivalents
 

english: axiom of choice

german: Auswahlaxiom

french: l'axiome du choix

classification
 

polje: matematika
grana: matematička logika i računarstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi