struna search engine

image shadow

aksijalno opterećenje štapa

PDF ispis
definition
 

opterećenje štapa pri kojemu su vanjske sile usmjerene uzduž osi štapa

vrela
proposed term (IHJJ)
 
osno opterećenje štapa
equivalents
 

english: axial loading

german: Axiallast

classification
 

polje: građevinarstvo
grana: nosive konstrukcije
projekt: Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja