struna search engine

image shadow

aksijalni moment tromosti

definition
 

integral umnoška elementa površine i kvadrata udaljenosti od zadane osi s obzirom na određenu os

vrela
proposed term (IHJJ)
 
osni moment tromosti
synonyms
 

admitted term: aksijalni moment inercije

equivalents
 

english: axial moment of inertia

german: axiales Trägheitsmoment

note
 
Aksijalni moment tromosti uvijek je pozitivan.
classification
 

polje: građevinarstvo
grana: nosive konstrukcije
projekt: Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja