struna search engine

image shadow

aksijalna simetrija

definition
 

simetrija koja je svojstvo tijela ako ono ostaje nepromijenjeno nakon vrtnje oko osi za kut 2 π/n, pri čemu je n cijeli broj

synonyms
 

admitted term: osna simetrija

equivalents
 

english: axial symmetry

subordinate terms
 
zrcalna simetrija
note
 
Za n = 2 ravninski lik je aksijalno simetričan ako ostaje nepromijenjen nakon zrcaljenja na pravcu koji leži u istoj ravnini kao i lik. Kristali imaju aksijalne simetrije za koje je n = 2,3,4 i 6.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici