struna search engine

image shadow

akropetalan

adjective
PDF ispis
definition
 

koji se razvija ili kreće od osnovice prema vrhu

vrela
equivalents
 

english: acropetal

german: acropetal

latin: akropetalus, acropetalis

french: acropète

attachment
 
akropetalan
classification
 

polje: poljoprivreda (agronomija)
grana: fitomedicina
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fitomedicini