struna search engine

image shadow

ako i samo ako

PDF ispis
definition
 

logička operacija ekvivalencije među izjavama

synonyms
 

admitted term: ekvivalencija, dvopogodba, onda i samo onda

equivalents
 

english: if and only if, equivalence

abbreviations and acronyms
 

croatian: akko

symbol
 
note
 
Izjava $A \Leftrightarrow B$ (čita se: $A$ ako i samo ako $B$) jest istinita ako su obje izjave $A,B$ istinite ili su obje lažne.
classification
 

polje: matematika
grana: matematička logika i računarstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi