struna search engine

image shadow

aklimatizacija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

dugotrajna reverzibilna fiziološka prilagodba na nepovoljne promjene u okolišu

vrela
equivalents
 

english: acclimatization

note
 
Aklimatizacija može nastati kao posljedica dugootrajne izloženosti promjeni temperature, nadmorske visine, intenziteta svjetlosti i sl.
classification
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji