struna search engine

image shadow

akcijska turbina

PDF ispis
definition
 

parna turbina u kojoj se zakretni moment postiže mlazovima pare usmjerenima neposredno na lopatice

vrela
context
 
Kod akcijske turbine cjelokupni se pad tlaka, što znači i pad entalpije, pretvara u brzinu pare u sapnici smještenoj na statoru, kućištu turbine.
vrela
equivalents
 

english: impulse turbine

subordinate terms
 
Curtisova turbina, de Lavalova turbina
note
 
Akcijska turbina parna je turbina u kojoj se sva pretvorba energije događa u statorskim lopaticama, a rotorske lopatice samo skreću struju bez promjene kinetičke energije struje.
classification
 

polje: strojarstvo
grana: procesno energetsko strojarstvo
projekt: Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje