struna search engine

image shadow

akcesorne tvari

definition
 

organske niskomolekulske tvari drva topive u organskim otapalima ili vodi

synonyms
 

admitted term: ekstraktivne tvari, ekstraktivni materijali

slang: ekstraktivi

equivalents
 

english: accessory substances, extractive material of wood, accessory materials of wood

german: akzessorische Bestandteile des Holzes, Extraktstoffe

note
 
Akcesorne tvari razvrstane su u alifatske i acikličke spojeve, fenolne spojeve i ostale spojeve. Alifatski i aciklički spojevi sadržavaju terpene i terpenoide s uključenim smolnim kiselinama i steroidima, estere masnih kiselina koji uključuju masti i voskove, masne kiseline i alkohole te alkane. Fenolni spojevi uključuju jednostavne fenole, stilbene, lignane, izoflavone i izoflavonoide, kondenzirajuće i hidrolizirajuće tanine te flavonoide. Ostali spojevi uključuju jednostavne šećere, ciklotole, tropolone, aminokiseline, alkaloide, kumarine i kinone.
classification
 

polje: drvna tehnologija
grana: drvni materijali
projekt: Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja