struna search engine

image shadow

Akademija europskih znanstvenika privatnoga prava

name
definition
 

skupina znanstvenika iz svih država članica i drugih država koja je izradila Europski zakonik o ugovorima s ciljem znanstvenoga doprinosa ujednačavanju, tumačenju i primjeni europskoga privatnog prava

vrela
equivalents
 

english: Academy of European Private Lawyers

german: Akademie europaischer Privatrechtswissenschaftler

french: Académie des Privatistes Européens

italian: Accademia dei Giusprivatisti Europei

note
 
Akademija europskih znanstvenika privatnoga prava osnovana je 1992. godine sa sjedištem u Paviji, Italija, a njezin je koordinator profesor Giuseppe Gandolfi. Skupina je poznata i pod nazivom Pavia grupa.
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije