struna search engine

image shadow

Aitovljeva projekcija

definition
 

uvjetna projekcija nastala modifikacijom poprečne ekvidistantne azimutne projekcije tako da se obodna kružnica karte polusfere s geografskom dužinom λ = ±90° zamijeni elipsom unutar koje se preslikava cijela Zemljina sfera

equivalents
 

english: Aitoff projection

german: Aitows kartographische Abbildung

note
 
Aitovljeva projekcija pogodna je za karte svijeta kad je važno da se geografski polovi preslikaju kao točke. Ime je dobila po ruskome kartografu Davidu A. Aitovu (1854. – 1933.).
classification
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik