struna search engine

image shadow

agencije za politiku EU-a

short form
 
agencije za politiku
definition
 

regulatorna tijela EU-a s pravnom osobnošću uspostavljena sekundarnim izvorima prava EU-a radi obavljanja vrlo specifičnih tehničkih, znanstvenih i upravnih zadaća

synonyms
 

not recommended term: strukovne agencije EU-a

equivalents
 

english: EU policy agencies, policy agencies

german: Fachagenturen

french: agences liées aux politiques de l'UE

slovene: strokovne agencije

subordinate terms
 
Agencija Europske unije za temeljna prava, Europska agencija za kontrolu ribarstva, Agencija za suradnju energetskih regulatora, Europska agencija za kemikalije, Europska agencija za lijekove, Europska agencija za okoliš, Europska agencija za pomorsku sigurnost, Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu, Europska agencija za sigurnost mreža i podataka, Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda, Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama, Europska agencija za željeznice, Europska agencija za sigurnost zračnoga prometa, Europska agencija za nadzor globalnoga navigacijskog satelitskog sustava, Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta, Europska zaklada za stručnu izobrazbu, Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama, Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti, Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe, Europski institut za rodnu jednakost, Europski ured za azil, Prevoditeljski centar za tijela Europske unije, Ured za biljnu raznolikost, Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (zaštitni znakovi i dizajni)
note
 
Naziv se primjenjuje od stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona. Ranije se upotrebljavao naziv agencije EU-a. Dodano je šest novih agencija i ukinute su dvije prijašnje (EAR i EUMC).
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije