struna search engine

image shadow

agencije Europske unije

short form
 
agencije
definition
 

specijalizirana i decentralizirana tijela osnovana da bi podupirala države članice EU-a i njihove građane

synonyms
 

admitted term: agencije EU-a

equivalents
 

english: EU agencies

german: Agenturen der EU

french: agences de l'Union européenne

subordinate terms
 
agencije za policijsku i pravosudnu suradnju u kaznenim pitanjima, izvršne agencije, agencije za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, agencije Zajednice
note
 
Naziv se upotrebljavao za agencije koje su postojale do stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona. Sada se upotrebljava naziv "agencije i decentralizirana tijela" koji obuhvaća veći broj agencija i tijela.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije