struna search engine

image shadow

Agencija za suradnju energetskih regulatora

name
definition
 

regulatorna agencija za politiku EU-a koja ima zadaću pomoći nacionalnim regulatornim tijelima za energiju u izvršavanju regulatornih zadaća koje obavljaju u državama članicama na razini EU-a i po potrebi koordinirati njihove aktivnosti

equivalents
 

english: Agency for the Cooperation of Energy Regulators

german: Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörde

french: Agence de coopération des régulateurs de l’énergie

slovene: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev

abbreviations and acronyms
 

french: ACER, ACRE

note
 
Agencija je osnovana 2010. godine sa sjedištem u Ljubljani.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije