struna search engine

image shadow

afina višestrukost

definition
 

algebarska višestrukost koja se može zadati kao skup rješenja sustava algebarskih jednadžba u afinome prostoru

synonyms
 

admitted term: afina mnogostrukost

equivalents
 

english: affine variety

note
 
Smisao je uvođenja pojma da su polinomi s koeficijentima u fiksiranome polju, a rješenja se ne gledaju nužno u tome polju, već u algebarskim proširenjima toga polja. Katkada se zahtijeva da skup rješenja ima određena dodatna svojstva.
classification
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi