struna search engine

image shadow

aerostatika

noun f. sl.
definition
 

grana mehanike fluida koja se bavi tlakovima i ravnotežom sila u plinovima koji miruju

equivalents
 

english: aerostatics

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici